WaardseFoam Stalreiniger

WaardseFoam-stalreiniger is een sterk geconcentreerd en alkalisch schuimreinigingsmiddel. Het kan worden toegepast in de veterinaire en dierverzorgende sector. WaardseFoam-stalreiniger verwijdert probleemloos organische vervuilingen zoals voedselrestanten en mest. WaardseFoam-stalreinigerkan met name toegepast worden voor het reinigen van stallen, kooien, hokken e.d. in de veterinaire en dierverzorgende sector. Verwijder eerst grove, losse en vastzittende mest- en vuilresten. Na een inwerktijd van 15 tot 18 minuten afspuiten onder hoge druk.

waardse-foam-stalreiniger